Bokningsvillkor

Läs igenom våra bokningsvillkor som gäller för bokning av både aktivitet och paket per e-mail. Vid frågor kontakta oss gärna via e-mail.

Orderbekräftelse:

När du bokar aktiviteter eller boende erhåller du en orderbekräftelse och en faktura. Kontrollera orderbekräftelsen så snart du fått den. Orderbekräftelsen är ditt avtal med Nutti Sámi Siida och innehåller de pris, program, villkor som du överenskommit med Nutti Sámi Siida. Eventuella felaktigheter måste påtalas omgående.

Betalningsvillkor:

För att bekräfta bokningen ska det totala beloppet av beställning betalas mot faktura inom 7 dagar från bokningen. Om det är mindre än 7 dagar kvar till turens avgång/kundens ankomst skall betalning av det totala beloppet ske omedelbart. Om Nutti Sámi Siida inte erhållit det totala beloppet inom den angivna tiden kommer bokningen att annulleras automatiskt.

Betalning:

– Betalning kan göras till vårt bankgiro: 5519-1027, respektive per utlandsbetalning.

Kontoinnehavare: Nutti Sámi Siida AB

Bank: Sparbanken Nord, Box 830, 981 28 Kiruna, Sweden.

BIC/SWIFT: SWEDSESS

IBAN: SE38 8000 0826 4406 3195 7248

– Betalning kan även ske med kreditkort eller med ett PayPal-konto.

Ett separat e-mail med en PayPal-penningförfrågan kommer att skickas till din e-mailadress. För att kunna betala med kort krävs inget PayPal-konto.

Observera att alla betalningar ska ske i SEK (Svenska kronor). Var noga med att uppge fakturanumret så vi snabbt kan koppla betalningen till rätt bokning.

Avbokning:

Avbokning skall ske skriftligt. Avbokning kan göras kostnadsfritt upp till 7 dagar från bokningstillfället genom att kontakta vår bokningsavdelning. Vid avbokning efter 8 dagar från bokningstillfället och fram till och med 41 dagar innan ankomst, debiteras 25 % av bokningens totalbelopp. Vid avbokning senare än 40 dagar innan ankomst debiteras 100 % av bokningens totalbelopp.

Reservation:

Vi har ett minimumantal gäster på våra flerdagarsturer enligt aktuella produktblad. Om du är den enda gästen på turen och inte fyller upp minimumantalet förbehåller vi oss rätten att ställa in turen. Meddelande om inställd tur meddelas senast 60 dagar innan turens startdatum.

Om turen ställs in av Nutti Sámi Siida återbetalar vi hela beloppet för turen.

Rese- och olycksfallsförsäkring:

Gästerna deltar i våra aktiviteter på eget ansvar och har en skyldighet att följa guidens anvisade säkerhetsinstruktioner. Vi råder våra gäster att ordna med egna rese- och olycksfallsförsäkringar.

Självrisk:

Vid våra snöskoterturer är självrisk maximerad till 8 000 kr per skadetillfälle/snöskoter debiteras aktuell förare på skadad skoter.

Villkor:

Som tillägg till ovanstående villkor tillämpar vi Visitas allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang. I de fall Visitas allmänna villkor och ovanstående villkor är motstridiga gäller ovanstående villkor. Ni hittar Visitas allmänna villkor på: www.nutti.se.

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet:

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.
Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.
För mer information ring Kammarkollegiet på 08 700 08 00.
Nutti Sámi Siida har ställt säkerhet till Kammarkollegiet i enlighet med svensk lagstiftning.