Boka ditt besök i förväg

Prisregn över Nutti Sámi Siida på Kirunagalan 2016

På Kirunagalan den 15 januari 2016 delades ut Kiruna Lappland-priset 2016 till Nutti Sámi Siida med motiveringen: ”I den nya komplexa reseindustrin gäller det för turistentreprenören att ligga i framkant med modern marknadsföring och hållbara visioner, att ha kunskaper om vår natur och kultur, att förmedla genuin service och värdskap till kunderna. Och att bygga nätverk och etablera samarbeten i resebranschen. Det är en stor ära att få uppmärksamma en framgångsrik entreprenör som gör allt detta, och som via sina satsningar lyfter fram den samiska kulturen på besöksnäringens internationella karta.”

Inte nog med det; Nutti Sámi Siida tilldelades även Tyréns-priset, Litet avtryck – stort intryck med motiveringen: ”Med ett genuint omhändertagande och stor förståelse för vår närmiljö, har detta samiska företag under mer än ett decennium levererat stora upplevelser för såväl den lokale som för den globale resenären.”

Sist men inte minst så ärades vi med Yngve Bergqvists Entreprenörspris. Motiveringen till sistnämnda löd som följer: ”Med den samiska kulturen och levnadssättet som en röd tråd har detta företag tagit emot besökare från världens alla hörn. Respekten och kärleken till djuren och naturen ger kunden en väl förädlad och fantastisk upplevelse”.

Giitu ollu. Ett stort tack till alla medarbetare, renar, vänner, samarbetspartners och gäster som kommer hit för att få uppleva Sápmi.