Hållbar turism

 

Samerna har alltid levt nära naturen och visade stor respekt för både djur och natur. Vi försöker att behålla detta synsätt och införliva det i alla våra arrangemang och turer. Miljö, kvalité och den samiska kulturen är mycket viktiga för oss när vi planerar våra produkter. Till exempel så är vår verksamhet kvalitetssäkrad enligt Nature’s Best Sweden, Sápmi Experience och Sustainable Arctic Destination. Vi jobbar dock ständigt med att förbättra vårt arbete och förfina våra metoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand_Travel_Award-logotype

 

 

Sápmi_Experience_logotype

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature’s Best Sweden

Nature’s Best blev den första kvalitetsmärkningen av ekoturism på norra halvklotet när den sjösattes under FN:s internationella Ekoturismår – 2002. Nature’s Best drivs av Naturturismföretagen (tidigare Svenska Ekoturismföreningen) i samarbete med utvalda partners. Det är ett system skräddarsytt för att garantera hög kvalitet på naturupplevelser i kombination med, ett starkare naturskydd, mer miljöanpassat resande, och omsorg om resmålets kulturvärden.

Dessa är de sex grundprinciperna för Nature’s Best Sweden som måste vara uppfyllda av varje certifierad naturresearrangör:

1.Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur.

Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras. Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

2. Gynna den lokala ekonomin.

Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft. Varje arrangemang ska därför bidra till resmålets ekonomi – övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre.

3. Miljöanpassa hela verksamheten.

Ekoturismarrangörer ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning. Därför ska godkända arrangörer aktivt minimera resandets miljöbelastningar. Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras.

4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.

Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något aktivt vis stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta.

5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.

Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända arrangörer är duktiga värdar och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser.

6. Kvalitet och trygghet på resan.

Ekoturism är kvalitetsturism. Märkta arrangemang ska infria och gärna överträffa förväntningarna. Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel. Omvärlden ska veta att en godkänd ekoturismarrangör är en tillförlitlig partner.

Dessa grundprinciper finns översatta i praktiskt användbara, konkreta krav i Nature’s Best Sweden’s kriteriedokument som godkända arrangörer måste uppfylla.

Naturturismföretagen står idag bakom Nature’s Best Sweden.

För mer information klicka här.

År 2003 blev Nutti Sámi Siida godkänd som Naturens Bästa arrangör, märkningskommitténs motivering (29 januari 2003) löd som följer:

”Professionell samisk arrangör med lång erfarenhet och flitigt anlitad av Icehotel. Levererar genomarbetade och genuina arrangemang av högsta klass kring samiska företeelser som renen, den samiska maten och kulturen. Samisk eldsjäl inom Jukkasjärvi Hembygdsförening, vilket både inspirerat och stärkt den samiska självkänslan.”

Nutti Sámi Siidas turer Ráidu – Möte med renar och Miessemánnu – Renkalvmånad är kvalitetsmärkta ekoturismarrangemang enligt Nature’s Best Sweden.

År 2011 tilldelades Nutti Sámi Siida det prestigefyllda Grand Travel Award Ekoturismpriset, som den arrangör som bäst levandegjort och utvecklat svensk ekoturism under det senaste året. De nominerade kandidaterna hämtas från kvalitetsmärkningen Naturens Bästa. Motiveringen löd som följer:

”För sitt långvariga och tålmodiga arbete att förena samisk kultur med den globala resenärens sökande efter äkta och moderna upplevelser. Ett koncept som inte bara blivit en framgångsrik ambassadör för Sveriges samer, utan också skapat attraktionsvärde och gett lyskraft till en av våra största turismikoner – Icehotel.”

 

Sápmi Experience

Sápmi Experience är ett system för att kvalitetssäkra företag som vill arbeta med helhetstänk. Dessa företag kan berätta om det samiska, de arbetar etiskt och de bedriver hållbar turism. De är bärare av det gamla och är förnyare i besöksnäringen.

Märkningssystemet är uppbyggt med samma principer som Nature*s Best (se ovan). Samiska kärnvärden har adderats och alla företag som kan interpretera samisk traditionell kunskap och kompetens och som är öppen för besökare kan ansöka .

Kvalitet, hållbarhet, säkerhet och trovärdighet är ledord för Sápmi Experience. Företagen som erhållit Sápmi Experience har en helhetssyn på den livsmiljö som Sápmi utgör. De kan berätta om den och de är professionella på att ta hand om besökaren i denna livsmiljö. När man möter företag som har Sápmi Experience, då vet man att det är äkta samiska upplevelser med samiska värdar som erbjuds.

Samisk besöksnäring inom ramen för detta sigill ska ha sin utgångspunkt i det gemensamma samiska livsmiljöarvet. Samisk besöksnäring ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Det innebär en kulturell och social förankring i det samiska samhället och den samiska värden är en förmedlare av samiska värderingar och levnadssätt. Turistföretagande som har Sápmi Experience strävar efter hållbarhet socialt, kulturellt, ekologiskt och företagsekonomiskt. Det innebär bland annat ett turistföretagande som respekterar samekulturens integritet och motarbetar att den används för turistisk objektifiering.

Företaget ska också arbeta konstruktivt med andra företag, myndigheter och organisationer som respekterar den samiska besöksnäringens värdegrund för att bygga upp en framgångsrik destination i Sápmi.

VisitSápmi är en turismorganisation som Svenska Samernas Riksförbund har bildat. Det är genom VisitSápmi som arbetet med Sápmi Experience sköts. Samisk turism och kultur ska kunna befrukta varandra genom Sápmi Experience.

År 2012 blev Nutti Sámi Siida godkänd som Sápmi Experience arrangör med följande motivering:

”Nutti Sámi Siida har länge varit en av föregångarna inom samisk turism. Prisbelönt i många sammanhang och med en målmedveten satsning har de alltid stått för god ekoturism och samisk etik. Ambitionen är att kunna erbjuda upplevelser och berättelser om det samiska arvet. Dessutom har de i en rad olika sammanhang verkat för att ge samisk turism den plats den förtjänar inom svensk turism”.

Sustainable Arctic Destination

Sustainable Arctic Destination är Kiruna Lapplands eget certifieringssystem med syfte  att ge Kiruma kommuns besöksnäringsföretag vergtyg för att kunna växa och utvecklas i en hållbar riktning.

För att erhålla certifieringen Sustainable Arctic Destination skall ett företag kunna bevisa ett arbetssätt och processer för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och kontinuerligt utbilda sin personal i värdskap och lokal och regional kunskap.
För att bli godkänt måste företaget uppfylla de kriterier för hållbarhet som anges i Kiruna Lapplands hållbarhetsprogram. Eftersom varje företag är unikt utvärderas det varje företag individuellt utifrån certifieringskriterierna.

Nutti Sámi Siida erhöll Sustainable Arctic Destination certificeringen den 4 april 2018.

Mer att läsa finns här.