Hållbar turism

 

Samerna har alltid levt nära naturen och visade stor respekt för både djur och natur. Vi försöker att behålla detta synsätt och införliva det i alla våra arrangemang och turer. Miljö, kvalité och den samiska kulturen är mycket viktiga för oss när vi planerar våra produkter. Till exempel så är vår verksamhet kvalitetssäkrad enligt Naturens Bästa och Sápmi Experience. Vi jobbar dock ständigt med att förbättra vårt arbete och förfina våra metoder.

Naturens_Basta_logotype

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand_Travel_Award-logotype

 

 

Sápmi_Experience_logotype

Naturens Bästa

Naturens Bästa är det första nationella kvalitetsmärket för ekoturismarrangemang på det norra halvklotet och sjösattes under FN:s internationella ekoturismår 2002. Naturens Bästa certifierar och främjar de främsta naturresearrangörer i Sverige och deras finaste produkter. Naturens Bästa är din vägvisare till de bästa naturresorna i Sverige. De listar de arrangörerna som bryr sig lite extra om naturen, traktens människor, om miljön och inte minst om dig som besökare.

Dessa är de sex grundprinciperna för Naturens Bästa som måste vara uppfyllda av varje certifierad naturresearrangör:

1.Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur.

Ekoturism är att bevara istället för att förstöra det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft måste respekteras. Detta kräver goda kunskaper om resmålet hos arrangören, lokal närvaro och nära samarbete med andra aktörer.

2. Gynna den lokala ekonomin.

Ekoturism är att förankra turismen lokalt. Naturskydd blir lätt ett slag i luften om traktens människor är emot det. Att kunna dra nytta av turismen är ofta en positiv drivkraft. Varje arrangemang ska därför bidra till resmålets ekonomi – övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster. Ju mer desto bättre.

3. Miljöanpassa hela verksamheten.

Ekoturismarrangörer ska ligga i täten när det gäller miljöanpassning. Därför ska godkända arrangörer aktivt minimera resandets miljöbelastningar. Bland annat ska kollektivt resande uppmuntras, logianläggningar miljöanpassas, avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras.

4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.

Ekoturismen tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och unika kulturvärden. Det innebär att på något aktivt vis stödja naturskydd i olika former. Ekoturismarrangören samarbetar med en levande natur- och kulturskyddsopinion. Ett partnerskap till ömsesidig nytta.

5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.

Ekoturism är att resa med en nyfiken och respektfull attityd. Godkända arrangörer är duktiga värdar och kunniga guider, som bjuder på matnyttiga introduktioner, goda råd, vägledning och värdefulla tips. Gott värdskap och väl förmedlade kunskaper är ofta nyckeln till minnesvärda reseupplevelser.

6. Kvalitet och trygghet på resan.

Ekoturism är kvalitetsturism. Märkta arrangemang ska infria och gärna överträffa förväntningarna. Säkerheten tas på allvar och nöjda kunder är regel. Omvärlden ska veta att en godkänd ekoturismarrangör är en tillförlitlig partner.

Dessa grundprinciper finns översatta i praktiskt användbara, konkreta krav i Naturens Bästas kriteriedokument som godkända arrangörer måste uppfylla.

Svenska Ekoturismföreningen och VisitSweden står idag bakom Naturens Bästa.

För mer information besök: http://www.naturensbasta.se.

År 2003 blev Nutti Sámi Siida godkänd som Naturens Bästa arrangör, märkningskommitténs motivering (29 januari 2003) löd som följer:

”Professionell samisk arrangör med lång erfarenhet och flitigt anlitad av Icehotel. Levererar genomarbetade och genuina arrangemang av högsta klass kring samiska företeelser som renen, den samiska maten och kulturen. Samisk eldsjäl inom Jukkasjärvi Hembygdsförening, vilket både inspirerat och stärkt den samiska självkänslan.”

Nutti Sámi Siidas turer Ráidu – Möte med renar och Vuoján – Renslädesexkursion är kvalitetsmärkta ekoturismarrangemang enligt Naturens Bästa.

År 2011 tilldelades Nutti Sámi Siida det prestigefyllda Grand Travel Award Ekoturismpriset, som den arrangör som bäst levandegjort och utvecklat svensk ekoturism under det senaste året. De nominerade kandidaterna hämtas från kvalitetsmärkningen Naturens Bästa. Motiveringen löd som följer:

”För sitt långvariga och tålmodiga arbete att förena samisk kultur med den globala resenärens sökande efter äkta och moderna upplevelser. Ett koncept som inte bara blivit en framgångsrik ambassadör för Sveriges samer, utan också skapat attraktionsvärde och gett lyskraft till en av våra största turismikoner – Icehotel.”

 

Sápmi Experience

Sápmi Experience är ett system för att kvalitetssäkra företag som vill arbeta med helhetstänk. Dessa företag kan berätta om det samiska, de arbetar etiskt och de bedriver hållbar turism. De är bärare av det gamla och är förnyare i besöksnäringen.

Märkningssystemet är uppbyggt med samma principer som Naturens Bästa (se ovan ). Samiska kärnvärden har adderats och alla företag som kan interpretera samisk traditionell kunskap och kompetens och som är öppen för besökare kan ansöka .

Kvalitet, hållbarhet, säkerhet och trovärdighet är ledord för Sápmi Experience. Företagen som erhållit Sápmi Experience har en helhetssyn på den livsmiljö som Sápmi utgör. De kan berätta om den och de är professionella på att ta hand om besökaren i denna livsmiljö. När man möter företag som har Sápmi Experience, då vet man att det är äkta samiska upplevelser med samiska värdar som erbjuds.

Samisk besöksnäring inom ramen för detta sigill ska ha sin utgångspunkt i det gemensamma samiska livsmiljöarvet. Samisk besöksnäring ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Det innebär en kulturell och social förankring i det samiska samhället och den samiska värden är en förmedlare av samiska värderingar och levnadssätt. Turistföretagande som har Sápmi Experience strävar efter hållbarhet socialt, kulturellt, ekologiskt och företagsekonomiskt. Det innebär bland annat ett turistföretagande som respekterar samekulturens integritet och motarbetar att den används för turistisk objektifiering.

Företaget ska också arbeta konstruktivt med andra företag, myndigheter och organisationer som respekterar den samiska besöksnäringens värdegrund för att bygga upp en framgångsrik destination i Sápmi.

VisitSápmi är en turismorganisation som Svenska Samernas Riksförbund har bildat. Det är genom VisitSápmi som arbetet med Sápmi Experience sköts. Samisk turism och kultur ska kunna befrukta varandra genom Sápmi Experience.

År 2012 blev Nutti Sámi Siida godkänd som Sápmi Experience arrangör med följande motivering:

”Nutti Sámi Siida har länge varit en av föregångarna inom samisk turism. Prisbelönt i många sammanhang och med en målmedveten satsning har de alltid stått för god ekoturism och samisk etik. Ambitionen är att kunna erbjuda upplevelser och berättelser om det samiska arvet. Dessutom har de i en rad olika sammanhang verkat för att ge samisk turism den plats den förtjänar inom svensk turism”.