Boka ditt besök i förväg

Hållbar turism

Det samiska folket har alltid levt nära naturen och visat stor respekt för djur och natur. Vi försöker behålla detta tillvägagångssätt och införliva det i alla våra aktiviteter och turer. Miljön, kvaliteten och den samiska kulturen är mycket viktiga för oss när vi planerar våra resor. Vår verksamhet är således kvalitetsmärkt enligt Nature’s Best Sweden och Sápmi Experience och har certifieringen Sustainable Arctic Destination. Men vi arbetar ständigt med att förbättra vårt arbete och förfina våra metoder.


Nature’s Best Sweden

Nature´s Best är det första nationella kvalitetsmärket för ekoturism på norra halvklotet. Det lanserades under FN: s internationella år för ekoturism 2002. Nature’s Best certifierar och marknadsför de bästa svenska researrangörerna och deras bästa produkter. Det anses ofta vara det mest krävande och detaljerade kvalitetsmärket i världen.

Detta är de sex grundläggande principerna som Nature’s Best ser till att varje certifierad researrangör uppfyller.

1. Respektera destinationens begränsningar - minimera de negativa effekterna på lokal natur och kultur.

Ekoturism handlar om att bevara vad besökaren har upplevt. Varje områdes ekologiska och kulturella kapacitet måste respekteras. Detta innebär att researrangörer måste ha en gedigen kunskap om destinationen, en lokal närvaro och arbeta nära med andra närvarande i området.

2. Stödja den lokala ekonomin.

Ekoturism handlar om samhällsutveckling. Bevarandet kan lätt misslyckas om lokalbefolkningen motsätter sig det. Påtagliga fördelar med turismen är en positiv kraft. Varje besökare bidrar ekonomiskt till destinationens välbefinnande genom att hyra rum, hyra lokala guider och köpa varor och tjänster. Desto mer desto bättre.

3. Gör alla operatörers verksamhet miljömässigt hållbar.

Ekoturoperatörer måste föregå med gott exempel på sund miljöpraxis. Godkända operatörer har policyer för att minimera miljöpåverkan genom att prioritera t.ex. kollektivtrafik, hållbart boende, avfallshantering etc ...

4. Bidra aktivt till natur och kulturskydd.

Ekoturism tar ansvar för skyddet av biologisk mångfald och särskilda kulturella värden. Det innebär att stödja naturvården på olika sätt. Våra operatörer samarbetar för att hitta 'win-win' sätt att göra affärer.

5. Främja kunskap och respekt och upptäckarglädje.

Ekoturism handlar om att resa med nyfikenhet och ett respektfullt tänkesätt. Godkända operatörer är kompetenta värdar som ger besökarna en bra introduktion till området. Goda råd och vägledning är ofta nyckeln till en minnesvärd resa.

6. Kvalitet och säkerhet hela vägen.

Ekoturism är kvalitetsturism. Godkända turer måste uppfylla och till och med överträffa våra kunders höga förväntningar. Säkerhetsfrågor tas på största allvar och vi har många nöjda kunder. En godkänd researrangör är en pålitlig leverantör och partner.

Dessa grundläggande principer har tolkats och listats i ett kriteriedokument undertecknat av varje certifierad operatör.

Naturens bästa kvalitetsmärkning stöds främst av Swedish Nature and Ecotourism Association. För mer information besök: https://naturesbestsweden.com/en/home/.

År 2003 blev Nutti Sámi Siida godkänd som Nature’s Best -operatör och märkningskommitténs motivering (29 januari 2003) säger följande:

En professionell samisk researrangör med mycket erfarenhet och mycket efterfrågad av Icehotel. Levererar grundligt efterforskade och äkta turer av högsta kvalitet med fokus på samiska teman som renar, samisk mat och kultur. En samisk entusiast inom Jukkasjärvi Traditional Village Association, som både inspirerar och stärker samisk identitet.


Grand Travel

2011 tilldelades Nutti Sámi Siida det prestigefyllda Grand Travel Award’s Ecotourism Prize, som den operatör som bäst representerade och utvecklade svensk ekoturism under det senaste året. De nominerade kandidaterna väljs bland de som har kvalitetsmärket Nature’s Best. Juryns bedömning sa:

Nutti Sámi Siida vinner priset för sitt långsiktiga och tålmodiga arbete med att förena den samiska kulturen med den globala resenärens strävan efter äkta och moderna upplevelser. Konceptet har inte bara varit en framgångsrik ambassadör för Sveriges samiska befolkning, utan också skapat attraktionsvärde och främjat en av våra största turistikoner, Ice Hotel.

Nutti Sámi Siidas produkter Ráidu-Möte med renar och Miessemánnu-Renkalvmånad maj är kvalitetsmärkta enligt Nature’s Best.


Sápmi Experience

Sápmi Experience är ett system för att kvalitetsmärka företag som vill arbeta holistiskt. Dessa företag kan kommunicera på samiska sätt, de arbetar etiskt och driver hållbar turism. De är björnar av de gamla och innovatörerna inom turistnäringen.

Märkningssystemet är byggt med samma principer som Sveriges ekoturismmärke Natures Best (se ovan). Samiska kärnvärden läggs till och alla företag som kan tolka samiska traditionella kunskaper och är öppna för besökare kan söka.

Kvalitet, hållbarhet, säkerhet och trovärdighet är nyckelprinciper för företag som tilldelas kvalitetsmärket Sápmi Experience. Dessa företag visar ett holistiskt förhållningssätt till den samiska miljön. De kan förmedla information om denna miljö och erbjuda professionella erfarenheter för människor som besöker Sápmi. Besökare vet att företag med Sápmi Experience Quality -etiketten erbjuder genuina samiska upplevelser och är samiska värdar.

Turismverksamhet under Sápmi Experience Quality -etiketten är baserad på de samiska traditionerna och miljön. Samisk turism måste vara hållbar på lång sikt. Detta innebär att turismen måste accepteras och etableras, kulturellt och socialt, i det samiska samhället, och värden måste kunna kommunicera samiska värderingar och levnadssätt. Sápmi Experience -operatörer strävar efter social, kulturell, ekologisk och kommersiell hållbarhet. De är företag som respekterar den samiska kulturens integritet och arbetar för att förhindra att den objektifieras.

Dessa företag arbetar också konstruktivt med andra företag, offentliga myndigheter och organisationer som respekterar den samiska turistsektorns värderingar för att utveckla Sápmi som en framgångsrik destination.

2012 blev Nutti Sámi Siida godkänt som ett Sápmi Experience -företag, och motiveringen säger:

Nutti Sámi Siida i Jukkasjärvi är en av pionjärerna inom samisk turism. Tilldelas rikt för sina insatser för att skapa hållbar och ansvarsfull ekoturism. Kärnan i detta företag är önskan att berätta den samiska historien så att den hjälper samisk livsstil och samiska traditioner att överleva. Företaget har alltid interagerat med den svenska resehandeln för att skapa en välförtjänt plats för samisk turism i Sverige och världen.


Sustainable Arctic Destination

Den 4 april 2018 blev Nutti Sámi Siida godkänd som operatör för hållbar arktisk destination. Detta certifieringsprogram utvecklas av Kiruna Lappland med avsikt att ge turistföretagen inom Kiruna kommun verktyg för att växa och utvecklas i en hållbar riktning. Målet är att få majoriteten av Kirunas sjukhusleverantörer certifierade och som sådana bli en hållbar destination själv på lång sikt.

Sustainable Arctic Destination -förseglingen försäkrar gästerna om att produkten eller tjänsten de köper har producerats med miljö-, ekonomiskt och socialt ansvarstagande metoder.

Mer om detta här »