Boka ditt besök i förväg

Det samiska folket

Samerna är Sveriges ursprungsbefolkning.


Det samiska folket

När du kommer till Jukkasjärvi i Sverige kommer du också till Sápmi. De samer (lappar) som bor här talar sitt eget språk och har sin egen kultur. Många av oss har en stark koppling till renskötsel. Ungefär tio procent av samerna i Sverige lever av renskötsel. Andra traditionella samiska försörjningsmöjligheter är fiske, jakt och hantverk.

Mer moderna samiska industrier hittar du inom media, köttproduktion och turism. Det samiska språket är relaterat till det finska språket och indelat i tre huvudsakliga dialekter: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Långt ifrån alla samer talar samiska idag.

Ett urfolk

Samerna är en av världens ursprungsbefolkning. Gemensamt för dessa människor är att de har bott i samma område genom historien, innan det blev invaderat och koloniserat. Vi har vår egen kultur, språk, seder och traditioner som skiljer sig från samhällets omgivning.

Genom årtusenden har vi levt nära naturen och litar starkt på renarna, det magnifika djuret som är en av symbolerna för det samiska folket. Men idag har de flesta anpassat sig till det moderna sättet att leva men vår kultur lever fortfarande mycket.

Det finns cirka 80 000 samer:

  • Cirka 20 000 bor i Sverige
  • Cirka 50-65 000 bor i Norge
  • Cirka 8 000 bor i Finland
  • Cirka 2 000 bor i Ryssland

Illustration: Anders Suneson. Källa: samer.se

Sápmi

Sápmi är det samiska folkets eget namn på sitt land. Det sträcker sig över del fyra länder - Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Området kallas ofta Europas sista kvarvarande vildmark, men det vore mer korrekt att kalla det en samisk kulturlandskap eftersom det har präglats av renar sedan generationer. Landskapet i området har lyckats behålla sin särprägel under flera årtusenden sedan iskappen smälte för flera tusen år sedan, trots att regionen kontinuerligt har varit bebodd under den perioden. Spåren efter det samiska folket finns där men inte så otrevliga och materialet som används för byggnader och verktyg kom från naturen och har gradvis återvänt dit de kom ifrån.

Sameby och renskötsel

Rätten att bedriva renskötsel i Sverige tillhör den samiska befolkningen. För att kunna utöva denna rättighet är det dock nödvändigt att vara medlem i en sameby. En sameby är både en ekonomisk förening och ett specifikt geografiskt område. Dess medlemmar har rätt att ägna sig åt renskötsel i detta område.

Inom ett enda sameby finns flera olika renskötselföretag som består av en eller flera ägare. Sameby tar kollektiva beslut om bete, inhägnader och gemensamt arbete som måste utföras. Varje renägare fattar beslut som rör sin egen ren. Det finns totalt 51 samebys i Sverige.

Läs mer om samerna och samerna på www.samer.se

Illustration: Anders Suneson. Källa: samer.se