Boka ditt besök i förväg

Om oss

Nutti Sámi Siida AB är ett välkänt samiskt turistföretag som organiserar natur- och kulturupplevelser baserade på samisk kultur och erbjuder specialboende nära renar. Ägaren Nils Torbjörn Nutti är same och renskötare i Saarivuoma sameby. Företaget ligger i byn Jukkasjärvi, ca. 20 km från Kiruna. Det samiska folket har alltid levt nära naturen med stor respekt för allt levande. Att arbeta på ett ansvarsfullt och hållbart sätt är därför mycket naturligt för oss.

Vår historia

Vi, Nils Torbjörn Nutti från Saarivuoma sameby och Carina Pingi från Gabna sameby, startade verksamheten 1996. Dåligt bete för renarna under vintern tvingade oss att mata dem i korraler istället för att valla dem ute i skogen. Fabrikstillverkad mat var dyr och för att få en extra inkomst bestämde vi oss för att ta besökare till korall. Vi inledde ett samarbete med Icehotel och verksamheten växte efter hand. Så småningom startade vi turistföretaget Nutti Sámi Siida.

Ägare

Både Nils och Carina har sina rötter i detta område och har vuxit upp i nära anslutning till renskötseln och den samiska livsstilen. Nils har varit renskötare i mer än 30 år och har mycket erfarenhet av att arbeta med renar. Tillsammans bestämde vi oss för att starta turistverksamheten, Nutti Sámi Siida. På grund av Carinas bortgång i september 2014 blev Nils ensam ägare till företaget.

Start

Vi började vår verksamhet hösten 1996. På grund av is på marken och mycket snö var det naturliga betet för renarna dåligt. För att förhindra att de svälter bestämde vi oss för att mata dem i korraler under vintern. Att köpa fabrikstillverkad mat var dyrt och vi fick idén att ta emot besökare till renhallen och på så sätt finansiera utfodringen.

Vi kontaktade Yngve Bergqvist på Icehotel för att ta reda på om de var intresserade av att skicka gäster till oss. Ett samarbete inleddes och vi har sedan dess varit Icehotels huvudleverantör av samiska aktiviteter.

Utbildning av renar

Nils far Henrik, som använt renar och slädar för transport innan snöskotern kom in, reparerade sina gamla renselar. Med hans kunskap och hjälp började vi tämja och träna renar för att dra slädar. Vi ville lära oss färdigheterna själva men också ge våra besökare möjlighet att köra med ren och släde.

Nutti Sámi Siida

Den första vintern gick bra och vi fortsatte att mata hela vår besättning i ytterligare två vintrar och fortsatte att ta emot besökare. Turistverksamheten blev en bra extrainkomst för renskötseln. När turistverksamheten växte startade vi 1999 ett separat turistföretag; Nutti Sámi Siida. Siida är samiskt språk och betyder vintergrupp. Samebys renskötsel delas under vintern in i mindre vintergrupper, ofta familjegrupper.

Turismen har blivit en utveckling av renskötseln och sambandet mellan vår turistverksamhet och renskötseln är mycket viktigt och också nödvändigt.

Under 2010 lanserades vår logi Reindeer Lodge längs Paksuniemivägen utanför byn Jukkasjärvi. Vi ville minska onödiga transfer och erbjuda våra gäster en autentisk vistelse nära våra renar.

År 2013 startade vi ett årligt evenemang som heter Sámi márkan Jukkasjärvi som äger rum fredag, lördag och söndag under den traditionella Jukkasjärvi -marknaden. Samiska márkan Jukkasjärvi syftar till att lyfta fram och erkänna den samiska kulturen och olika ämnen relaterade till livet i Sápmi. Evenemanget hålls på Sámi Siida - Márkanbáiki i Jukkasjärvi, Sverige.

Våra guider

Alla anställda på Nutti Sámi Siida har en direkt koppling till den samiska kulturen och livsstilen. Guiderna har erfarenhet av och är vana vid naturen, klimatet och vistas ute i vildmarken.

Kvalitet och miljö

Det samiska folket har alltid levt nära naturen och visat stor respekt för djur och natur. Vi försöker behålla detta tillvägagångssätt och införliva det i alla våra aktiviteter och turer. Miljön, kvaliteten och den samiska kulturen är mycket viktiga för oss när vi planerar våra resor. Således är vår verksamhet kvalitetsmärkt enligt Nature’s Best Sweden, Sápmi Experience och Sustainable Arctic Destination.