Om Oss

 

Om oss

Nutti Sámi Siida AB är ett samiskt ekoturismföretag som arrangerar natur- och kulturupplevelser baserade på den samiska kulturen och erbjuder ett temaboende nära renarna. Ägaren Nils Torbjörn Nutti är same och renskötare i Saarivuoma sameby. Företaget finns i Jukkasjärvi by, ca 20 km från Kiruna.

Samerna har alltid levt nära naturen och visade stor respekt för både djur och natur. Att agera på ett ansvarsfullt och hållbart sätt är således något som kommer sig helt naturligt för oss.

Vår historia

Vi, Nils Torbjörn Nutti från Saarivuoma sameby och Carina Pingi från Gabna sameby, började verksamheten hösten 1996. Dåligt vinterbete för renarna ledde till att vi var tvungna att mata dem i inhägnader istället för att valla dem ute i skogen. Fabrikstillverkat foder var dyrt och för att få en extrainkomst började vi att ta emot besökare till inhägnaden. Vi inledde ett samarbete med Icehotel och efterhand växte verksamheten. Vi startade så småningom turistföretaget Nutti Sámi Siida.

Ägare

Både Nils och Carina har sina rötter i det här området och har växt upp i nära kontakt med renskötseln och det samiska levnadssättet. Nils har varit renskötare i mer än 30 år och har stor erfarenhet av att arbeta med renar. Tillsammans bestämde vi oss för att starta turistföretaget Nutti Sámi Siida. I och med att Carina avled i september 2014 blev Nils ensam ägare av företaget.

Början

Vi började med vår verksamhet hösten 1996. På grund av is på marken och mycket snö blev det svårt för renarna att komma åt bete. För att förhindra att de skulle svälta beslutade vi att under vintern utfodra dem i inhägnader. Eftersom det var dyrt att köpa fabrikstillverkat foder utvecklade vi idén att ta emot besökare i inhägnaden för att besöka våra renar och på den vägen finansiera matningen. Vi tog kontakt med Yngve Bergqvist på Icehotel för att ta reda på om de var intresserade av att skicka gäster till oss. Ett samarbete inleddes och vi är sedan dess Icehotels huvudleverantör av samiska arrangemang.

Renträning

Nils’ pappa Henrik som hade använt ren och släde som transportmedel innan snöskoterns inträde, lagade sina gamla renseldon. Med hans kunskap och hjälp började vi tämja och träna renarna för att dra slädar. Vi ville själv lära oss de färdigheterna, men också ger våra besökare möjlighet att åka med ren och släde.

Nutti Sámi Siida

Den första vintern gick bra och vi fortsatte att mata hela vår renhjord två vintrar till och fortsatte att ta emot gäster. Turistverksamheten blev en bra sidoinkomst vid sidan om renskötseln. Eftersom turistaktiviteterna ökade grundade vi 1999 ett separat turistföretag; Nutti Sámi Siida. Siida är samiska och betyder vintergrupp. På vintern delas renhjorden i en sameby i mindre vintergrupper, vanligtvis familjegrupper.

Turism har utvecklat sig till en näringsgren i nära anslutning till renskötseln och sambandet mellan vår turistverksamhet och renskötseln är mycket viktigt och nödvändigt.

2010 öppnade vår boendeanläggning Reindeer Lodge utmed Paksuniemivägen utanför Jukkasjärvi. Det i led med att dra ner på onödiga transfers och att kunna erbjuda våra gäster ett genuint boende nära våra renar.

2013 började vi med ett årligen återkommande evenemang som heter Sámi márkan Jukkasjärvi, som pågår fredag, lördag och söndag samtidigt som den traditionella Jukkasjärvi marknaden pågår i byn. Sámi márkan Jukkasjärvi är en satsning som syftar till att synliggöra och lyfta fram det samiska. Genom ett brett arrangemang uppmärksammas den samiska kulturen och olika ämnen kopplade till livet i Sápmi. Arrangemanget hålls på Sámi Siida – Márkanbáiki/Kyrkudden i Jukkasjärvi.

Våra guider

Alla anställda på Nutti Sámi Siida har en direkt relation till den samiska kulturen och levnadssättet. Guiderna är erfarna och är vana vid naturen, klimatet och att vistas ute i vildmarken.

Kvalité och miljö

Samerna har alltid levt nära naturen och visade stor respekt för både djur och natur. Vi försöker att behålla detta synsätt och införliva det i alla våra arrangemang och turer. Miljö, kvalité och den samiska kulturen är mycket viktiga för oss när vi planerar våra produkter. Till exempel så är vi kvalitetssäkrade genom Nature’s Best Sweden, Sápmi Experience och Sustainable Arctic Destination.