Boka din upplevelse med oss!

Reindeer Lodge sommartid

Check-in/startdatun

Turer: Ráidu & Idjastállu

Turdatum

Privata resp grupparrangemang bokas via e-mail.

Kontakta oss så återkommer vi så snart vi kan!


Dessa bokningsvillkor gäller på Nutti Sámi Siida AB för privatpersoner som gör sin bokning per e-mailförfrågan.

Vi ber vi dig att lämna följande information mailledes till info@nutti.se:

  • Fullständigt namn
  • Adress
  • Mobiltelefonnummer
  • Paket/arrangemang
  • Turdatum och/eller datum för incheckning och utcheckning
  • Antal deltagare
  • Specialkost (matallergier/intoleranser)
  • Annat viktigt som är bra för oss att veta i förväg.

Bokningsvillkor

Bokningsinformation: När du bokar per e-mailförfrågan erhåller du ett e-mail med en orderbekräftelse och faktura, förutsatt produkttillgänglighet finns.

Orderbekräftelse: Kontrollera orderbekräftelsen så snart du fått den. Orderbekräftelsen är ditt avtal med Nutti Sámi Siida och innehåller de pris, program och villkor som du överenskommit med Nutti Sámi Siida. Eventuella felaktigheter måste påtalas omgående.

Betalningsvillkor: För att bekräfta bokningen ska det totala beloppet av beställning betalas mot faktura inom 5 dagar från bokningen. Om det är mindre än 15 dagar kvar till ankomst skall betalning av det totala beloppet ske omedelbart. Om Nutti Sámi Siida inte erhållit det totala beloppet inom den angivna tiden kommer bokningen att annulleras automatiskt.

Betalning:
– Betalning kan göras till vårt bankgiro: 5519-1027, respektive per utlandsbetalning.
Kontoinnehavare: Nutti Sámi Siida AB
Bank: Sparbanken Nord, Box 830, 981 28 Kiruna, Sweden.
BIC/SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE38 8000 0826 4406 3195 7248
– Betalning kan även ske med kreditkort eller med ett PayPal-konto. Ett separat e-mail med en PayPal-penningförfrågan kommer att skickas till din e-mailadress. För att kunna betala med kort krävs inget PayPal-konto.
Observera att alla betalningar ska ske i SEK (Svenska kronor). Var noga med att uppge fakturanumret så vi snabbt kan koppla betalningen till rätt bokning.

Avbokning: Avbokning skall ske skriftligt till info@nutti.se.
Avbokning kan göras mot en transaktionsavgift på 3 % av bokningens totalbelopp fram till 30 dagar före ankomstdatum. Vid avbokning gjord senare än 30 dagar före ankomstdatum debiteras 100 % av bokningens totalbelopp.

Ombokningsvillkor med anledning av covid-19: Ombokning skall ske skriftligt till info@nutti.se.
En bokning kan normalt inte ombokas, men under rådande omständigheter med pågående covid-19-pandemin, tillåts fram till senast 22 augusti 2021 ombokning av Reindeer Lodge boende eller turbokning vid ett tillfälle. Ombokning kan göras kostnadsfritt till nytt ankomstdatum senast 7 dagar innan ursprungligt bokat ankomstdatum.
Ombokning kan ske till ett framtida datum t.o.m. 29 augusti 2021.
Vid ombokning träder de avbokningsvillkor som berättigar till återbetalning ur kraft.
Förutsättning för ombokning är att tillgänglighet finns för nyvalt ankomstdatum.

Reservation: Vi har ett minimumantal gäster på våra flerdagarsturer enligt aktuella produktblad. Om du är den enda gästen på turen och inte fyller upp minimumantalet förbehåller vi oss rätten att ställa in turen. Meddelande om inställd tur meddelas senast 60 dagar innan turens startdatum. Om turen ställs in av Nutti Sámi Siida återbetalar vi hela beloppet för turen.

Rese- och olycksfallsförsäkring: Gästerna deltar i våra aktiviteter på eget ansvar och har en skyldighet att följa guidens anvisade säkerhetsinstruktioner. Vi råder våra gäster att ordna med egna rese- och olycksfallsförsäkringar.

Självrisk: Vid våra snöskoterturer är självrisk maximerad till 8 000 kr per skadetillfälle/snöskoter och debiteras aktuell förare på skadad skoter.

Paketresor: De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag Nutti Sámi Siida AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.
Dessutom har företag Nutti Sámi Siida AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302.
Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet avseende paketresor och sammanlänkade researrangemang. För mer information ring Kammarkollegiet på 08 700 08 00.

Villkor: Som tillägg till ovanstående villkor, tillämpar vi Visitas allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang. I de fall Visitas allmänna villkor och ovanstående villkor är motstridiga gäller ovanstående villkor. Ni hittar Visitas allmänna villkor på: www.nutti.se.

Tilläggsinformation: Väder: Turer/aktiviteter anpassas efter rådande väderförhållanden för djurens och gästernas säkerhet och välmående.
Djurskydd: Nutti Sámi Siida äger rätt att ställa in hela eller delar av turer/aktiviteter om djurens hälsa kräver detta.

NB: När du bokar online erhåller du en automatisk orderbekräftelse till den e-mailadress du anger. För att bekräfta onlinebokningen ska det totala beloppet av beställningen betalas med kort omedelbart. Om Nutti Sámi Siida inte erhållit det totala beloppet kommer bokningen att annulleras automatiskt.