Samerna

Samerna är Sveriges ursprungsfolk.

Illustration: Anders Suneson. Källa: samer.se

Illustration: Anders Suneson. Källa: samer.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: Anders Suneson. Källa: samer.se

Illustration: Anders Suneson. Källa: samer.se

Samerna

När du kommer till Jukkasjärvi kommer du samtidigt till Sápmi. Samerna som bor här pratar sitt eget språk och har sin egen kultur. Många av oss har stark koppling till renskötseln. Omkring tio procent av den samiska befolkningen i Sverige lever på renskötsel. Andra traditionella samiska näringar är fiske, jakt och slöjd. Till andra mer moderna näringar räknas turism, köttförädling och samisk media. Det samiska språket är släkt med finskan och är uppdelat i tre huvudsakliga språk: östsamiskan, centralsamiskan och sydsamiskan. Dessa är sedan uppdelade i olika dialekter. Långt ifrån alla samer talar idag samiska.

Ett ursprungsfolk

Samerna är ett av världens ursprungsfolk. Gemensamt för dessa folk är att de levt på samma plats genom historien, före det att länderna koloniserades. Vi har vår egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring.

I årtusenden har vi levt nära naturen och mycket beroende på renen, det magnifika djur som är en av symbolerna för samerna. Emellertid har de flesta anpassat sig till det moderna levnadssättet, men vår kultur är fortfarande mycket levande.

Det finns ungefär 80 000 samer:

  • ca 20 000 bor i Sverige.
  • ca 50 – 65 000 bor i Norge.
  • ca 8 000 bor i Finland.
  • ca 2 000 bor i Ryssland.

Sápmi

Sápmi är samernas egen benämning på sitt landområde. Det breder ut sig över delar av fyra länder – Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Naturområden i Sápmi benämns ofta som Europas sista vildmark eller orörd natur; det vore dock mer lämpligt att använda begreppet samiskt kulturlandskap då de i generationer har formats av renbete. Landskapet har behållit sin särprägel genom årtusenden trots att människor har befolkat området sedan inlandsisen drog sig tillbaka för tusentals år sedan. Spåren efter samerna finns där men är inte iögonfallande och materialen till byggnader och redskap kom från naturen och har så småningom återgått till var de kom ifrån.

Sameby och renskötsel

Rätten att bedriva renskötsel i Sverige tillhör den samiska befolkningen. För att kunna utöva den rättigheten måste man vara medlem i en sameby. En sameby är både en ekonomisk samarbetsform och ett bestämt geografiskt landområde. Inom detta område får medlemmarna i samebyn bedriva renskötsel.

Inom en sameby finns flera olika renskötselföretag som består av en eller flera ägare. Samebyns styrelse tar kollektiva beslut om betesmarker, rengärden och gemensamma arbeten som ska utföras. Varje renägare beslutar själv om sina egna renar. Det finns totalt 51 samebyar i Sverige.

Ta reda på mer om samerna och Sápmi på Samiskt informationscentrums webbplats.