Renen

Renen har sedan urminnes tider varit en central punkt i den samiska kulturen. Den har länge varit den största byggstenen och givit människorna mat, kläder, slöjdmaterial och transporthjälp. Den är helt anpassad till det arktiska klimatet och en duktig överlevare. I vår verksamhet finns renen med i varje steg; du möter dem när du besöker vårt sameviste, de är dina närmaste grannar på Reindeer Lodgen och det är de som drar din släde på turerna. Vi har våra renar att tacka för mycket och vi hoppas att vi lyckas förmedla vår kärlek till dem till alla  som kommer och besöker oss.

Rensläde

I mitten av 1900-talet blev snöskotern mer och mer vanlig bland renskötarna. Innan dess hade, förutom skidorna, rensläden en central roll som transport-medel. Renarna drog både folk och utrustning i gerres (en speciell samisk släde: ackja). Samerna använde också renarna som klövjedjur på flyttningar under barmarksperioden.

Våra renar

Våra renar för turerna är handjur som är tämjda och tränade på traditionellt sätt för att dra slädar. De kallas även för härkar. Vi börjar träna dem när de är omkring 3 år gamla. Trots att de är tämjda har de sina naturliga instinkter bevarade. De är dessutom ett flockdjur så om en ren förflyttar sig vill resten följa efter.

Renar i Sverige

I Sverige finns det fjällrenar och skogsrenar. Fjällrenen vistas i fjällregionen under barmarksperioden och i barrskogsområdena under vintern. Skogsrenen lever i skogsregionen året om. Här i Skandinavien är renen semi-domesticerad (delvis tämjd) och nyttjas både i fjäll- och skogsrenskötseln. Det finns omkring 230 000 renar i Sverige.

Renens föda

Renen äter olika lavar och betar omkring 250 olika gröna växtarter. Vinterfödan är näringsfattig och tillgodoser inte renens energibehov. Det är därför renen bygger upp en rejäl fettreserv under sommar/höst för att klara vintern.

Skyddad mot snö och kyla

Renen är acklimatiserad att tåla de långa och kalla vintrarna. Pälsen är tjock och varje hårstrå är ihåligt och fyllt med luft. De breda klövarna bär renen över snön. Med klövarna gräver renen vintertid genom snön efter föda. Renen kan känna lukten av renlav under ett tjockt snötäcke.

Ta reda på mer om renen på Samiskt informationscentrums webbplats.